OFERTA

Oferujemy:

 • odbiór/skup makulatury i folii z zapewnieniem recyklingu odpadów
 • niszczenie dokumentów
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów wg decyzji
 • zapewniamy atrakcyjne ceny skupu

Naszą ofertę kierujemy do:

 • zakładów przemysłowych
 • marketów
 • firm logistycznych
 • biur
 • szkół
 • klientów indywidualnych
 • wszelkich podmiotów, w których powstają odpady papierowe i foliowe

W ofercie dla naszych klientów udostępniamy:

 • kontenery o pojemności 7m³, 18 m³ i 30 m³
 • prasokontenery
 • worki typu Big-Bag o pojemności 1 m³ i 2 m³
 • pojemniki dostosowane do potrzeb klienta

Wystawiamy:

 • KPO Karty Przekazania Odpadu
 • DPR, DPO Dokumenty potwierdzające recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • EDPR, EDPO Dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku

Zapewniamy dyspozycyjność w odbiorze odpadów, a pewność rzetelnej obsługi oparta jest na wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz rozbudowanym parku maszynowym.

Niszczenie dokumentów:

Niszczenie dokumentów odbywa się w profesjonalnych niszczarkach w obecności, lub bez obecności Państwa przedstawiciela.
Nasze urządzenia niszczące spełniają normy europejskie w tym DIN 66399, dzięki czemu w procesie niszczenia otrzymujemy dokumentację o stopniu nieczytelności P1, P2, P3 oraz P4 włącznie.

Gwarantujemy całkowitą nieczytelność każdego powierzonego nam dokumentu.

Zapewniamy:

  • Pełną odpowiedzialność za przyjętą do zniszczenia dokumentację
  • Niszczenie przekazanej dokumentacji profesjonalnymi urządzeniami
  • Możliwość audytowania procesu niszczenia dokumentacji przez klienta
  • Archiwizację procesu niszczenia dokumentacji ( zdjęcia, filmy)
  • Wystawienie „Certyfikatu zniszczenia” dokumentów oraz na życzenie klienta karty przekazania odpadów

 

NASZE DECYZJE:
Decyzja na transport odpadów

Decyzja na zbieranie odpadów